Vuonna 2006 suoritetussa satelliittivalvonnassa havaittiin laittomia hakkuita noin 1 miljoonan kuutiometrin verran, tiedottaa luonnonvaraministeriö. Valvonnan kohteena oli 18 subjektin alueita kaikkiaan 101,2 milj. hehtaarin alalta. Eniten rikkeitä todettiin Krasnojarskin aluepiirissä, Irkutskin, Arkangelin, Tomskin ja Tshitan alueilla.

Venäjän metsäviraston apulaisjohtaja Girjaev totesi, että tänä vuonna metsävarojen käytön satelliittivalvonta on saanut toisen merkityksen. Metsähallinnon siirryttyä federaatiolta subjekteille metsävirasto tehostaa valtiollista metsien inventointia ja metsien tilan seurantaa. Girjaevin mielestä subjektien tasolla ei vielä ole sisäistetty uusien valtuuksien tuomaa vastuuta ja siksi metsäviraston on entistä tarkemmin seurattava metsänkäyttöä ja reagoitava kaikkiin rikkeisiin tehokkaasti. Näin ollen metsäviraston, sisäasiainministeriön ja tullin yhteisiä metsänkäytön tarkistuksia jatketaan tänä vuonna. Ensimmäistä kertaa tarkastetaan myös tilannetta entisissä maatalousmetsissä, joita ei uuden metsälain mukaan erotella metsävarannosta.

Lähde: Luonnonvaraministeriö

Metsäviraston johtaja Roschupkin ilmoitti 24.3.2006, että Venäjän laittomien hakkuiden määrä on 10 -15 % kaikista hakkuista eli noin 19 miljoonaa kuutiometriä. Näin ollen satelliittivalvonnalla saadaan havaittua vain noin viisi prosenttia laittomista hakkuista.

Roschupkinin arvio laittomista hakkuista, luonnonvaraministeriön nettisivut