Venäjän duuma on 15.6.2005 hyväksynyt lain hallinnollisten sakkojen nostamisesta koskien metsän rinnakkaiskäytön ohjeistuksen rikkomista sekä laittomia hakkuita, tiedottaa duuman lehdistöosasto.

Laki määrittelee entistä suuremmat sakkotariffit sekä antaa koneiden takavarikointiohjeet. Sakkotariffeja on täsmennetty siten, että laittomasta hakkuusta, puiden, pensaiden tai liaanien laittomasta hakkuusta, vahingoittamisesta tai korjuusta, kun teko ei sisällä rikollisen teon tunnusmerkkejä, langetetaan siviilihenkilöille 15 – 20 minimipalkkayksikön suuruinen sakko rikosvälineet takavarikoiden, viranomaisille 30 – 40 minimipalkkayksikön suuruinen sakko takavarikoinnein sekä juridisille henkilöille 300 – 400 minimipalkkayksikköä vastaava sakko takavarikoinnein. Laki tulee voimaan 30 päivän kuluttua virallisesta julkistamispäivästä.

Lähde: Duuman pr- ja lehdistöosasto

(Toim. huom.: Minimipalkka 1.1.2005 alkaen 720 ruplaa/kk)