Laittomat hakkuut tuottavat suurta vahinkoa Karjalan metsävaroille, kirjoittaa Karelija-lehti. Sen mukaan viime vuosien tilastojen mukaan luvattomia hakkuutapauksia oli:
2000: 625 kpl, 18 8000 m³ puuta
2001: 527 kpl, 16 300 m³ puuta
2002: 321 kpl, 10 300 m³ puuta
2003 yhdeksän kuukauden aikana: 259 kpl, 11 078 m³ puuta.

Metsänsuojelutoimien ansiosta näiden rikkomusten määrä laskee vähitellen, mutta häviöt ovat edelleen aika suuria. Lisäksi puolet laittomista hakkuista jää paljastumatta. Laittomien hakkuiden aiheuttamien metsävahinkojen arviot nousevat lähes miljoonaan USA:n dollariin vuosittain.

Hakkuusuunnitteesta 9,2 milj. kuutiota korjattiin vuonna 2002 Karjalassa 6,1 milj.kuutiota. Näin ollen ”salametsureiden” osuus on vain 0,17 % laillisesta hakkuumäärästä. Kuitenkin on huomattava, että laittomat hakkaajat yleensä etsivät parhaimmat metsäalueet ja jättävät luonnonsuojelurajoitukset noudattamatta.

Valtiollisella luonnonsuojelukomitealla ja tarkastuksia tekevillä viranomaisilla on vain kaksi keinoa kamppailussa laittomia hakkuita vastaan, todetaan artikkelissa. Ensimmäinen keino on hakkuiden ennaltaehkäisy vartioimalla metsiä erityisesti niillä alueilla, joilta on mahdollista kuljettaa puut pois nopeasti. Toiseksi keinoksi esitetään säännöllisten tarkastusten järjestäminen ja syyllisten etsiminen viipymättä tuoreita jälkiä seuraten.

Karjalan tasavallan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean tietojen mukaan laittoman metsänhakkuun pääsyitä ovat mahdollisuus myydä varastettu puu nopeasti sekä liian lievät rangaistukset rikoslaissa. Rangaistuksia olisi tiukennettava ja sakkoja suurennettava, lehti kirjoittaa. Toisena tehokkaana toimenpiteenä asiantuntijoiden mielestä olisi puun käteismyynnin normatiivinen kielto.

Lähde: Karelija-lehti №2, 2004