Venäjän luonnonvaraministeri ja sisäasiainministeri ovat allekirjoittaneet määräyksen perustaa yhteinen komissio laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan torjumiseksi. Komissio on pysyvä koordinointielin, joka turvaa federaation laitosten ja subjektien viranomaisten yhteistoiminnan puunkorjuun, -kuljetuksen, -jalostuksen, myynnin ja viennin laillisuuden valvomiseksi.

Komission tehtävä on muodostaa oikeudellisia, taloudellisia ja muita toimenpiteitä käsittävä järjestelmä puukaupan laittomuuksien ehkäisemiseksi hakkuusta vientiin saakka.

Komissio lähettää ehdotuksensa Venäjän hallitukselle ja federatiivisten toimeenpanoelinten johdolle. Lisäksi komissiolle toivotaan valtuutta valmistella ehdotuksia tärkeimmille kansainvälisille yhteistyötahoille laittoman puukaupan ehkäisemiseksi.

Tällä hetkellä Venäjän metsätalousviraston arvion mukaan laitonta puuta liikkuu Venäjällä 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lähde: Luonnonvaraministeriö