Wood.ru-sivuilla kerrotaan, että Biznes i Marketing- keskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan noin 45 % Venäjällä tuotetusta paperista menee vientiin. Paperia viedään Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan, viejämaita ovat mm. Belgia, Urkaina, Kazahstan, Liettua, Suomi, Latvia, Turkki, Valkovenäjä, Norja, Egypti, Iran ja Irlanti. Tulevaisuudessa paperituotteita voidaan viedä myös muille markkina-alueille.

Korkealaatuisen toimistopaperin kysyntä kasvaa noin 20 % vuosivauhtia. Koko paperituotannosta sen osuus on noin 15 %. Venäjälläkin valkoisen kopiopaperin kysyntä on kasvanut jatkuvasti, lähes 50 % kahden vuoden jaksolla.

Venäjän paperi- ja selluteollisuuden suurimpana ongelmana pidetään vanhentunutta kalustoa, josta vain 10 % vastaa muualla maailmassa käytössä olevaa laitteistoa.

Lähde: Wood.ru