Lahdenpohjan piirin päämies Mihail Maksimov on lähettänyt kirjeitä sisäasiainministerille, luonnonvaraministerille sekä Venäjän presidentin hallintoon pyytäen selvittämään, kenen etujen mukaisesti Karjalassa jaetaan luonnonvaroja ja minkä kriteerien perusteella Karjalassa voitetaan metsämaan vuokrausta koskevissa kilpailuissa, kirjoittaa Karelskaja gubernija-lehti.

Maksimov toteaa, että hänellä on “syytä luulla, että Karjalan tasavallan metsäkäytön komission jäsenet eivät jaa metsävaroja tasavallan etujen mukaisesti, vaan lobbaavat eräiden liikealojen interessejä”. Hänen mielestään kukaan ei ymmärrä millä perusteella yritys voittaa kilpailun ja saa metsän. Hän esittää esimerkkinä tapauksen, jossa valtion laitos “Lahdenpohjan lesopunkt” (Lahdenpohjan metsätyömaa) kilpailun lopputuloksena kadotti 6 000 hehtaaria omaa metsävarantoa. Sen sai yritys Moskovasta, joka oli esittänyt paremman liikesuunnitelman.

Maksimovin mielestä metsän jakaminen komission välityksellä on väärin. Metsäpalstat pitää antaa vuokraajalle, joka maksaa korkeampaa hintaa.

Lähde: Karelskaja gubernija-lehti № 37