Laatokan luodot -kansallispuiston perustamiseen liittyvät aineistot on hyväksytty luonnonkäytön tarkastusvirasto Rosprirodnadzorin ympäristötarkastuksessa. Tarkastuksen läpäiseminen on tärkeä askel kansallispuiston perustamiselle. Hyväksyntä vahvistaa luonnonvaraministeri Donskoin tammikuussa esittelemät suunnitelmat, joiden mukaan Laatokan luodot on yksi Venäjälle tänä vuonna perustettavasta viidestä uudesta suojelualueesta. Kansallispuiston perustamisprosessi on kestänyt viisitoista vuotta.

Lähteet: ladoga-park.ru, Luonnonvaraministeriö