Nykyään suuret metsäteollisuusyritykset tuottavat selluloosaa 78 %, paperia ja kartonkia 60 %, mutta ainespuuta vain 15 % ja sahatavaraa alle 10 %, kertoi Venäjän duuman edustaja Vladimir Kruptshak Lesprom.ru:lle. Viime vuodelta saatujen lukujen mukaan sellu- ja paperituotteiden tuotanto kasvoi Venäjällä 6 – 19 %, mutta ainespuun ja sahatavaran tuotanto laski 4 – 6 %. Kruptshak totesi, että viime vuonna hakkuut ja sahaustoiminta olivat yleisesti tappiollista.

Korjuu- ja sahaustoiminnassa vallitsevan lamakauden lopettamiseksi on lainsäädäntöä muokattava siten, että suurten metsäteollisuusyhtiöiden kehittymiselle saadaan aikaan suotuisat olosuhteet, sanoo Kruptshak.

Venäjän duumassa järjestettiin esittelytilaisuus Venäjän metsälainsäädännön uudistamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Suurten metsäteollisuusyritysten edustajille ei kuitenkaan oltu annettu puheenvuoroa ja siksi esittelytilaisuuteen valmistelluissa, Venäjän hallitukselle suunnatuissa suosituksissa metsäteollisuudenharjoittajien intressit jäivät huomiotta, kirjoittaa Lesprom.ru.

”Suosituksissa ei ole määräyksiä, jotka mahdollistaisivat sen, että pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmineet isot metsänkäyttäjät, jotka ovat tehneet vuokraamillaan palstoilla kunnostustöitä, olisivat etusijalla jaettaessa palstoja uudelleen myöhempää käyttöä varten. Venäjän metsälaki uudessa muodossaan rikkoo vuosien kuluessa muotoutuneet metsänomistajan eli valtion ja metsänkäyttäjän väliset vuokrasuhteet. Näin kaikenlaiselta metsässä harjoitettavalta taloudelliselta toiminnalta viedään rahoituslähde,” kertoo Kruptshak.

Lähde: Lesprom.ru