Epäsuotuisa investointi-ilmasto ei ole omiaan houkuttelemaan investointeja Venäjän metsäsektorille, totesi Venäjän duuman edustaja ja Metsäkomitean puheenjohtaja Vladimir Krupchak Venäjän presidentinhallinnon kokouksessa, jossa pohdittiin metsätalouden kehittämistä.

Krupchakin mukaan maan metsäsektorilla toimivat kymmenkunta suuryritystä voisivat antaa sysäyksen Venäjän metsäsektorin kehittämiselle, mutta tällä hetkellä ne tuottavat vain kymmenesosan metsätuotteiden kokonaismäärästä.

Puheenvuorossaan Krupchak totesi myös, että metsäsektorin virkamiesten tehottomuuden vuoksi tuotannon tekninen ja teknologinen jälkeenjääneisyys vain lisääntyy ja uudistuksia otetaan hitaasti käyttöön. Tämän seurauksena venäläisten metsäteollisuustuotteiden kilpailukyky maailmanmarkkinoilla laskee vuodesta toiseen ja tuotteiden hinnat ovat 20-30 % keskimääräisiä maailmanmarkkinahintoja alhaisemmat.

Krupchak havainnollisti väitteitään esimerkillä Arkangelin alueelta, jossa nyt hakataan vain 9 milj. kuutiota mahdollisten 20 milj. kuution sijasta. Reilusta sadasta lespromhozista 80 % ovat tappiollisia, metsäteitä ei rakenneta ja olemassa olevien teiden varsilta lähestulkoon kaikki havupuut on kaadettu. Tämän seurauksena sahat kärsivät raaka-ainepulasta ja 30 sahasta vain kahden toiminta on kannattavaa, koska ne kuuluvat monialaisiin metsäyrityksiin.

Maan kolmesta suurimmasta sellu- ja paperitehtaasta vain Arkangelin ja Kotlaksen tehtaat ovat tehokkaita, mutta niidenkin modernisointi on viivästynyt yhtiöidenvälisten taistelujen takia. Arkangelin alueen metsäsektorin lukuisten ongelmien ratkaisua auttaisi metsäsektorin strategisen kehitysohjelman laatiminen. Krupchakin mielestä jokaisella subjektilla ja piirillä tulisi olla vastaava ohjelma.

Mutta pääsyynä metsäteollisuuden ja metsätalouden kriisiin Krupchak pitää valtiollisen sääntelyn puuttumista näillä toiminta-aloilla. ”Missään muualla maailmassa ei ole vastaavanlaista jakoa eri aloihin (metsäteollisuuteen ja metsätalouteen), vaan strategisen suunnittelun kohteena on yhtenäinen kansallinen metsäsektori”, sanoo Krupchak. Lisäksi Venäjältä puuttuu edelleen kansallinen metsäpolitiikka, joka määrittelisi kilpailukykyisimpien metsätuotteiden tuotannon kehittämisen prioriteetit, joilla valtiolle kertyisi tuloja mahdollisimman paljon.

Lähde: Vladimir Krupchakin kotisivut