Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsäalan täydennyskoulutuksen keskuksessa Puškinossa järjestettiin 2.-3.12. kansainvälinen koulutusseminaari. Järjestäjinä olivat koulutuskeskuksen ohella Maailmanpankki ja Suomen maa- ja metsätalousministeriö. Tilaisuuteen osallistui noin 30 asiantuntijaa. Koulutustarveanalyysistä ja opetusmenetelmistä pidettiin useita alustuksia sekä esitettiin katsaukset Habarovskin, Krasnojarskin, Arkangelin, Leningradin, Pihkovan ja Komin metsäkoulutuksen tilasta.

Seminaarissa esiteltiin Suomen, Ruotsin ja Norjan metsätalouden yhteistyöohjelmat Venäjän kanssa. Luonnonvaraministeriö on päättänyt nopeuttaa leshoosien uudistamista täydennyskoulutuksen avulla. Valtion oma metsäliiketoiminta on mahdollinen metsien käytön malli vuokrauksen ja konsessioiden ohella.

Pushkinosem 051203