Suomalainen Metso Paper on voittanut tarjouskilpailun Kotlaksen sellu- ja paperitehtaan sulfiittisellutuotannon modernisoimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhan tehtaan korvaamista uudella. Hankkeen arvo on 25 milj. euroa.

Uuden tehtaan rakentaminen sulfiittisellun tuotantoon on yksi osa suunnitelmaa aallotuskartonkituotannon kasvattamiseksi Kotlaksen sellutehtaalla. Tehdas tullaan varustamaan modernilla laitteistolla neutraalin puolikemiallisen massan jatkuvaan keittoon ja tehtaan kapasiteetti tulee olemaan huomattavasti nykyistä suurempi – 900 tonnia vuorokaudessa. Vuoden 2006 puoleen väliin mennessä tullaan tekemään hankkeen alkuvalmistelut, jonka jälkeen alkaa tarvittavien suunnitelmien teko. Tehtaan käyttöönottoajankohdaksi on suunniteltu huhtikuuta 2008.

Uuden tehtaan rakentamisen lisäksi hankkeessa tullaan modernisoimaan tehtaan paperikone numero 1, jolloin sen vuorokausituotanto nousee 400 tonniin.

Tuotannon modernisointi tulee vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä sähkön, veden ja raaka-aineen kulutusta.

Lähde: Ilim Pulpin lehdistöpalvelu