Kotlaksen sellu- ja paperikombinaatti aloittelee suurimman ympäristöhankkeensa toteutusta. Uuden haihdutusaseman rakentamisella pyritään vähentämään viskoosiselluloosan tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia. Rakennustyöt ja laitteet asennuksineen maksavat noin 22 milj. dollaria, josta puolet tulee Venäjän hallituksen takaamana lainana Maailmanpankilta. Toukokuun lopulla Kotlaksen sellu- ja paperikombinaatilla pidettiin konferenssi, johon osallistui mm. länsimaisia haihdutusasemalaitteiden toimittajia.

Lähde: PravdaSevera.Ru