Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Finansovye Izvestija julkaisi 19.09.2002 uutisen, että Kostroman alueen Nejskin piiriin rakennetaan vuotuiselta kapasiteetiltaan 300 000 – 400 000 tonnia tuottava koivukuitupuuta käyttävä sellu- ja paperitehdas. Hankkeen kustannusarvio on 900 MUSD. Teollisuus- tiede- ja teknologiaministeriö on sopinut Kostroman alueen hallinnon kanssa siitä, että ministeriö valmistelee alueen esityksen pohjalta hallituksen päätöksen asiasta lokakuun puoliväliin mennessä. Hanke on Keski-Venäjän metsien puuvarojen sekä puu- ja puutavaralajirakenteen näkökulmasta hyvin perusteltu. Se parantaisi mahdollisuuksia hyvään metsänhoitoon.

Kostroman sellu- ja paperitehdashanke 190902