Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Varaministeri S. Mitin antoi suomalais-venäläisen metsäsektorityöryhmän kokouksessa 24.09. suomalaisille tiedoksi Venäjän hallituksen Kostroman sellu-ja paperitehdashanketta koskevan määräyksen luonnoksen. Ministeriöiden tulee valmistella tehtaan puuhuoltoon tarvittavan metsäalueen konsessiosopimus ja tarjouskilpailu vuoden 2004 puoliväliin mennessä.

Kostroma 260903