Kostroman alueen metsäala on 4,7 milj. ha, josta 99,7 % on valtion omistuksessa. Alueella on kaksi metsänhoitoaluetta, Buiskojen ja Golubevskojen lesnichestvot (16 000 ha), joiden maat kuuluvat puolustusvoimille. Kostroman alueen metsävarat ovat 726 milj. m3, joista hakkuukypsiä on 211 milj. m3. Keskimääräinen vuotuinen kasvu alueella on 3,3 m3/ha. Alueen hakkuusuunnite on 9,6 milj. m3.

Vuonna 2002 puun huutokaupoista tuli alueen budjettiin 61,2 milj. ruplaa, mikä on 42 % kaikista metsänkäyttömaksuista. Puun huutokauppahinta on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 67 ruplasta 190 ruplaan. Huutokauppahinta on 2,5-kertainen alueen keskimääräiseen puun hintaan verrattuna.

Lähde: Regnum.ru