Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation hallitus antoi 05.12. määräyksen Kostroman alueen Nejan kaupunkiin suunnitellun sellu- ja paperitehdashankkeen valmistelusta. Kyseessä on metsäteollisuuden kehittämisohjelman pilot-hanke, johon valtio osallistuu metsävarojen käyttöoikeuksien kautta.

Suomalais-itävaltalainen yhtiö Foria-ÖBf on vuokrannut Kostromasta merkittävän metsäalueen, joka tulee olemaan puunkorjuun ja kestävän metsätalouden kehittämisen pilot-alue. Tämä on sellutehdashankkeen suhteen erillinen hanke.

Kostroma 181203