Koskitukki Oy aloittaa koivusahatavaran valmistuksen Sheksnassa, Vologdan alueella. Projektin toteuttaa OOO Koskisilva, joka on Koskitukki Oy:n Venäjälle perustama tytäryhtiö. Puunhankinnasta vastaa OOO Koskidrev, myös Koskitukki Oy:n perustama yhtiö.

Ensimmäisessä vaiheessa sahatavaratuotanto käynnistyy vuoden 2007 alussa. Toinen vaihe käsittää koivuvanerin ja –viilun tuotannon aloittamisen vuosina 2008 – 2010. Suunniteltu viilutuotanto on 5100 m3 ja vanerituotanto 30–40 000 m3. Hankkeen kokonaisarvo on 38 milj. euroa. Euroopan investointi- ja jälleenrakennuspankki EBRD osallistuu hankkeeseen päärahoittajana. Pankki tulee Koskisilvan osakkaaksi 1,2 milj. euron sijoituksella vaiheessa yksi ja vaiheeseen kaksi 12 milj. euron lainalla.

Koskisen konserni on yksi suurimmista mekaanisen metsäteollisuuden perheyhtiöistä Suomessa. Liikevaihto on noin 170 milj. euroa, puunkäyttö 1 milj. m3 ja henkilöstön määrä 1000 henkeä. Konsernin päätuotteita ovat sahatavara, vaneri, lastulevy, liimalevyt, viilu ja puutalot.

Lähde: Koskisen Oy

UPM osti venäläisen puunhankintayhtiön

Metsäyhtiö UPM on ostanut 99 % venäläisen puunhankintayhtiön ZAO Tikhvinsky Komplexny Lespromkhozin osakkeista. Yrityskaupan tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisen puun saatavuus niin yhtiön Venäjän kuin Suomenkin tehtailla.

Venäläisyrityksellä on hakkuuoikeudet vajaan 200 000 hehtaarin metsäalalle Tihvinän piirissä Leningradin alueen itäosassa, noin 250 kilometriä Pietarista itään. Lisäksi yhtiöllä on kaksi pientä sahaa. Yhtiö työllistää vuodenajasta riippuen 500 – 700 henkilöä.

UPM:n tavoitteena on kehittää Tikhvinskyn henkilöstön osaamista ja tehostaa yhtiön toimintaa. Tavoitteena on kehittää yhtiön metsänhoidon ja korjuumenetelmien käytännön työtapoja kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimukset täyttäviksi.

Lähde: UPM