Toukokuussa voimaanastunut metsäsuunnitteluohjeisto sisältää uuden mekanismin koskemattomien metsäalueiden suojeluun. Kansallinen metsäperintö (национальное лесное наследие) voi sisältää koskemattomia metsiä sekä alueita, joilla on tieteellistä, historiallista, kulttuurista tai uskonnollista merkitystä. Menettely on kevyempi ja aiheuttaa vähemmän kustannuksia kuin perinteisen suojelualueen perustaminen. Kansallinen metsäperintö sisällytettiin käsitteenä vuonna 2013 laadittuun metsäpolitiikka-asiakirjaan, mutta tähän saakka sille ei ole ollut oikeudellista perustetta.

Venäjän WWF on edistänyt kansallisen metsäperinnön luomista vuodesta 2012 alkaen ja on määritellyt siihen soveltuvia alueita muun muassa Luoteis-Venäjällä. WWF:n mukaan metsää vuokraavat yritykset voivat jatkossa tehdä aloitteen vuokra-alueilla olevien koskemattomien metsien siirtämisestä kansalliseen metsäperintöön. Tähän saakka arvokkaita metsäalueita on suojeltu kaksi miljoonaa hehtaaria vapaaehtoisilla moratoriosopimuksilla. Virallista statusta ko. alueille ei ole voinut saada ja yritykset ovat maksaneet metsänkäyttömaksua vaikka alueet onkin jätetty hakkuiden ulkopuolelle.

Metsäperintöön sisältyvien alueiden virkistyskäyttöä ei rajoiteta, rajoitukset koskevat vain teollisia hakkuita.

Lähde: Venäjän WWF

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 26.11.2013 Venäjän metsäpolitiikan uuden linjaukset