Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Lakia korkoperusteisista metsämaksuista valmistellaan suunnilleen samaa tahtia metsälain kanssa. Yleisvenäläinen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos on selvittänyt uuden järjestelmän perusteita ja tehnyt alustavia laskelmia sen vaikutuksista. Näyttää siltä, että uusi menetelmä nostaisi eniten kantohintoja Kauko- Idässä. Alueiden väliset hintasuhteet ovat yllättäviä ja vaikeasti seli- tettäviä.

Korkoperusteisten luonnonvarojen hintojen käyttöönotto ei ole pelkästään metsätalouden kysymys. Asialla on vielä suurempi merkitys öljy- ja kaivannaisteollisuudessa. Maksuista käydään parhaillaan keskustelua poliittisella tasolla.

Lue muistio