Kontupohjan paperitehtaan tuotanto saatiin vakautettua viime vuonna. Yrityksestä tuli osa holding-yhtiötä Karelija Pulp, joka yhdistää puunkorjuun, puunjalostuksen sekä lopputuotteen markkinoinnin. Raaka-ainepulasta johtuvat seisokit on saatu poistettua perustamalla oma puunkorjuuyritys Karelija Les ja optimoimalla puunhankinnan logistiikkaa. Tuotantolaitteistoja pystyttiin uudistamaan suunnitellusti, minkä ansiosta tuottavuus parani. Vuodelle 2016 on budjetoitu investointeja puolet enemmän kuin vuonna 2015. Tulevaisuuden investointisuunnitelmissa on mm. uusi paperikone.

Sanomalehtipaperin tuotantomäärä oli viime vuonna 620 000 tonnia, kasvua vuoteen 2014 oli neljä prosenttia. Tälle vuodelle tuotantotavoite on asetettu 659 000 tonniin. Puumassoja valmistettiin yhteensä 621 000 tonnia.

Vuoden 2016 tilauskanta on hyvä, ja yrityksessä uskotaan markkinoiden kasvuun vaikeasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta. Kontupohjan väestölle tarjottavat sosiaalipalvelut säilytetään edelleen aikaisemmalla tasolla.

Lähteet: Kondopoga, Karjala Pulp