Karelia Pulp on ilmoittanut virallisesti aikeistaan ostaa Kontupohjan sellu- ja paperitehdas seuraavassa tarjouskilpailussa, joka on suunniteltu keväälle 2017. Karelia Pulpin pääjohtajan mukaan yhtiö on jo konsolidoinut yli puolet tehtaan veloista eli noin 100 miljoonaa dollaria omilla varoillaan. Kaupan toteutuminen riippuu tietysti hinnasta ja muista ostajaehdokkaista. Kiinnostusta tehtaan ostoon ei kuitenkaan markkinoilla tunnu olevan.

Jos kaupat toteutuvat, Kontupohjan tehtaan varalle on olemassa kehittämissuunnitelma. Pääjohtajan mukaan sanomalehtipaperin kysyntä ylittää tehtaan tuotannon ja kysynnän uskotaan pysyvän hyvänä vähintään seuraavan 10 vuoden ajan. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 700 000 tonnia sanomalehtipaperia, vuonna 2015 tuotettiin 620 000 tonnia. Harkinnassa on neljä vuotta sitten pysäytetyn paperikoneen uudelleen käynnistäminen. Vaikka sanomalehtipaperin globaali kysyntä laskee, yhtiössä luotetaan omaan hintakilpailukykyyn. Pidemmällä aikavälillä voisi tulla kysymykseen myös tuotannon uudelleen profilointi koivun jalostukseen.

Lähde: Karjalan hallinnon nettisivut

Aikaisemmin aiheesta: 22.1.2016 Kontupohjan paperitehtaan tilanne vakaa