Venäjältä nyt tarjolla oleva halpa energiahake sotkee energiapuumarkkinoita Suomessa, toteaa Koneyrittäjien liitto. Tuontipolttoaine vähentää työtä energiapuun hankinnassa sekä laskee kotimaisen puuenergian raaka-aineen toimitushinnan kannattamattomalle tasolle. Koneyrittäjien liiton mielestä Suomeen ei saada rakennettua kestävää ja kannattavaa energiapuun toimitusketjua, jos kotimaan markkinat sotketaan halvoilla ulkomaisilla spot-erillä. Valtiovallan olisi otettava asia erityistarkasteluun.

Venäjältä tulevat tarjoukset halvasta energiahakkeesta voivat olla peräisin ainespuusta, joka jäi Venäjältä tuomatta talouskriisin ja puutullien iskettyä. Koska venäläinen energiahake on halvempaa jopa energialaitokselle toimitettuna kuin suomalainen energiapuu tienvarressa, on kilpailuasetelma kestämätön. Metsäenergian parissa toimivat koneyritykset ovat ihmeissään. Energialaitokset ovat valmiita ostamaan halpaa venäläistä energiapuuta ja kivihiilivarastotkin pullistelevat hiiltä. Mihin unohtui kotimaisen metsähakkeen käytön edistäminen? Koneyrittäjät vaativat energialaitoksia muuttamaan polttoaineiden hankintapolitiikkaansa.

Lähde: Koneyrittäjien liitto