Maatalousministeriön metsätalousosaston johtaja Aleksander Panfilov arvioi vuoden 2010 hakkuumäärän yltävän 130 miljoonaan kuutiometriin, mikä on 36 % vähemmän kuin 2007, jolloin puun vientitulleja nostettiin, kirjoittaa taloussanomalehti Kommersant. Vuoden 2007 ennätysluvuista, 202 miljoonasta kuutiometristä, hakkuumäärä on laskenut joka vuosi. Vuonna 2008 puuta korjattiin 185 miljoonaa kuutiometriä ja kuluvalle vuodelle määräksi on arvioitu 165 miljoonaa. Syiksi ministeriön edustaja mainitsee talouskriisin, vientitullit ja lainsäädännön puutteellisuuden.

Vuonna 2007 tuli voimaan hallituksen asetus vientitullien nostamisesta. Talouskriisi on vaikeuttanut alan investointihankkeita, joille piti apua tulla korkeiden tullimaksujen kautta. Maatalousministeriön edustaja toteaa, että lainsäädännölliset seikatkin vaikuttavat siihen, että puunkorjuu ei ole kannattavaa, minkä takia puunkorjaajat kieltäytyvät metsän vuokraamisesta.

Ilim Pulpista yhteiskuntasuhteiden johtaja Dmitri Tshuiko kertoi Kommersantille, että talouskriisi on vähentänyt sijoittajien aktiivisuutta ja johtanut raakapuun kysynnän laskuun. Korotetuilla vientitulleilla on vaikutuksensa: viennin väheneminen ei kompensoitunutkaan kotimarkkinoiden kysynnällä. Lainsäädännöstä johtuvista syistä hän mainitsee kiellon myöntää metsävaroja osto- ja myyntisopimusten perusteella. Kiellolla pyrittiin vaikuttamaan kotitaloustarpeisiin annetun metsän laittomaan käyttöön, mutta käytäntö osoittikin sen tuottavan hallaa pk-yrityksille.

Ennuste hakkuiden kehittymisestä:
2007: 202 milj. m³
2008: 185 milj. m³
2009: 165 milj. m³
2010: 130 milj. m³

Lähde: Kommersant-lehti № 193, 16.10.2009