Vasili Tereschuk, Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitea

Venäjän metsälain uudistamisen yhteydessä on tehty yli kymmenen erilaista sisältöluonnosta eri ministeriöiden lähtökohdista. Oheisessa muistiossa on kommentoitu Luonnonvaraministeriön viimeisintä luonnosta. Keskeisimpiä muutoksia voimassaolevaan metsälakiin verrattuna on mm. aluetason toimivallan rajoittaminen, yksityisen metsänomistuksen huomioiminen, metsänuudistamisen rahoittaminen ja metsävarojen myöntäminen lähes yksinomaan kilpailutuksen perusteella.

Venäjänkielinen metsälakiesitys on luettavissa osoitteista:
www.mnr.gov.ru
www.forest.ru