EU:n komissio on äänestänyt määräenemmistöllä kasvinterveysdirektiivin liitteiden muutoksesta, jonka myötä kolmansista maista tuotava havupuutavara on varustettava kasvinterveystodistuksella ja siten tarkastettava. Alustavan suunnitelman mukaan muutos astuu voimaan 1.7.2004.

Suomi ja Ruotsi eivät hyväksyneet ehdotusta ja äänestyksen yhteydessä komissio antoikin Suomen toiveiden mukaisen julkilausuman. Siinä komissio lupaa valmistella säädösehdotuksen, jolla Venäjän euroopanpuoleisista osista peräisin olevien havupuutavaraerien tarkastusmääriä voitaisiin alentaa ja tarkastukset suorittaa rajan sijasta puutavaran määränpäässä. Suomi ja Ruotsi ovat ehdottaneet, että ko.alueelta tuotavasta havupuusta tarkastettaisiin yksi tai viisi prosenttia lähtöalueesta riippuen.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö