Komin tasavallassa on hyväksytty bioenergian kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä lämmöntuotannossa. Suunnitelmissa on muuttaa kunnallisia lämpökattiloita puupolttoaineelle, kohteita odotetaan olevan 60. Jatkossa bioenergian käyttöä on tarkoitus laajentaa myös oppilaitosten lämpöhuollossa.

Lähde: Komin tasavallan teollisuus-, liikenne- ja energiaministeriö