Metsäteollisuusyritys Luzales on saanut Komin tasavallassa ensimmäisenä FSC-sertifikaatin koko ketjulle ”kannolta asiakkaalle”, kertoo kansalaisjärjestöjen uutisjulkaisu Lesnye novosti. Tämän mahdollisti yrityksen toiminta-alueen metsähallinnon eli Priluzskin leshozin (Priluzjen mallimetsä) saama kestävän metsätalouden FSC-sertifikaatti. Leshozin alue on lähes 800 000 hehtaaria ja se on suurin sertifioitu alue Venäjällä.

Jotta sertifioidun leshozin alueella toimiva yritys saisi myydä sertifioitua puuta, on käytävä läpi seuraava vaihe. Saadakseen sertifikaatin koko ketjulle kannolta asiakkaalle, on yrityksen todistettava auditoijalle, että puunkorjuussa, kuljetuksessa ja jalostuksessa sertifioitu puu ei sekoitu sertifioimattomaan. Luzalesin johtaja Nikolai Semenjuk toteaa artikkelissa, että takana on usean vuoden työ, koska oli vaikea vakuuttaa asianosaisia sertifioinnin välttämättömyydestä. Tästä oli useita erimielisyyksiä mm. mallimetsän edustajien kanssa, mutta neuvottelut johtivat aina myönteiseen lopputulokseen, Semenjuk kertoo. Hänen mielestään nyt on tärkeintä, että he osaisivat säilyttää sertifikaatin. Artikkelin mukaan myönteiset vaikutukset ovat jo näkyvissä, kun sertifioitua puuta on helpompi myydä ja siitä saadaan korkeampaa hintaa.

Lähde: Lesnye novosti