Komin tasavaltaan on perustettu uusi kansallispuisto ”Koigorodski”, jonka pinta-ala on 56 700 hehtaaria. Kansallispuisto on Venäjän eteläisen havumetsävyöhykkeen suurin suojeltu luonnontilainen metsäalue. Metsät ovat enimmäkseen vanhoja kuusikoita, jotka ovat olleet kokonaan talouskäytön ulkopuolella. Alueella on lähes sata harvinaista tai uhanalaista kasvilajia ja yli 20 suojeltavaa eläinlajia. Kansallispuiston merkitystä lisää sen yhteys Kirovin alueella sijaitsevaan Tulashorin luonnonsuojelualueeseen.

Aloite suojelualueen perustamisesta tehtiin 90-luvun lopulla. Metsät ovat sisältyneet aikaisemmin Mondin Syktyvkarin tehtaan vuokra-alueisiin, mutta ne on jätetty talouskäytön ulkopuolelle FSC-sertifioinnin periaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä venäläiset FSC-sertifioidut yritykset suojelevat vapaaehtoisesti noin miljoona hehtaaria koskematonta metsää. Lisäksi 8,5 miljoonalle hehtaarille korkean suojeluarvon metsiä on asetettu hakkuurajoituksia.

Lähteet: government.ru, ru.fsc.org