Komin teollisuusministeri Nikolai Gerasimov kertoi KomiInformille, että noin 60 puunkorjuuyrityksen toiminta Komin tasavallassa on tappiollista.
Hän totesi, että tämän vuoksi vuoden 2003 aikana tasavallan metsäalalla havaittu positiivinen kehitys on varmistettava. Ministeri Gerasimovin mukaan Komiin ei vielä ole muodostunut normaalia metsänkäytön mallia. ”Meillä kyllä on edistyksellistä väkeä, joka tulevaisuudessa määrittelee metsäsektorin kehittymistä. Mutta useimmiten yrityksiä johtavat pikavoittoa tavoittelevat kokeilijat, joihin on hankala tukeutua ja jotka lähtevät metsästä heti vaikeuksien ilmaantuessa”, kertoo ministeri.

Ministerin mielestä vallitsevaa tilannetta voidaan muuttaa myöntämällä yrityksille pienten palstojen lyhytaikaisten käyttöoikeuksien sijaan suuria hakkuualueita 20 – 30 vuodeksi. Nykyään Komissa toimii vain yksi metsäteollisuusjätti, jonka talous on plussan puolella. Kysymyksessä on OAO Neusiedler Syktyvkar ja sen ympärille keskittyneet yritykset. Sen sijaan Udorskin ja Troitsko-Petshorskin piireissä, joilla metsävarat ovat suuret, kehitys on ollut taantuvaa ja toiminta tappiollista. ”Jos emme keksi ratkaisua näiden teollisuuskeskuksien kehittämiseksi emmekä saa houkuteltua niille varteenotettavia sijoittajia, ne voidaan metsän hyödyntämisen suhteen unohtaa”, arvelee ministeri. Tämän seurauksena Troitsko-Petshorski rautatien käyttökin voidaan kyseenalaistaa.

Tällä hetkellä Komin tasavallassa 20 suurta ja keskisuurta korjuuyritystä kaataa 75 prosenttia kaikesta korjattavasta puusta, loput 25 prosenttia tulee pienemmiltä hakkuuyrityksiltä. Vuonna 2003 puunkorjuun kokonaismäärä Komissa oli noin 6,5 milj. m³.

Lähde: KomiInform