Valtiollinen pankki ”Vneshekonombank”, Komin tasavallan hallitus ja Venäjän metsäteollisuuden ja puunviejien liitto ovat allekirjoittaneet yhteistyömuistion Udorskin sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Komin tasavaltaan, tiedottaa Vneshekonombank. Hankkeen odotettu arvo on noin 40 miljardia ruplaa. Korkean jalostusasteen paperia (päällystetty ja metalloitu paperi, etiketit, kartonki) tuottavan tehtaan suunniteltu valmistumisvuosi on 2014.

Lähde: Vneshekonombank

Aikaisempia uutisia aiheesta:
14.08.2003, Toteutettavuustutkimus Komin sellutehtaasta
16.10.2003, Sidosryhmät hyväksyivät Komin sellutehdassuunnitelmien ympäristönäkökohdat