Uutistoimisto RIA Novostin mukaan Komin tasavallassa on talouskriisin vuoksi päätetty jäädyttää kaksi suurta metsäsektorin investointihanketta: Troitsko-Petshorskin puunjalostuslaitoksen rakennushanke ja Knjazhpogostkin kuitulevytehtaan laajennushanke. Komin päämiehen Vladimir Torlopovin mukaan näihin kahteen hankkeeseen tulisi sijoittaa yhteensä lähes 70 mrd. dollaria. Torlopov toteaa, että tasavallan hallitus toivoo tilanteen muuttuvan pikaisesti, jotta nämä federaation prioriteettihankkeiksikin valitut investoinnit saadaan toteutettua.

Komin teollisuus- ja energiaministeriön tietojen mukaan Troitsko-Petshorskin laitoksen 67 miljardin ruplan (n. 1,5 mrd €) hankkeen toteuttaja on pietarilainen OOO UniversalStroi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tehdas, jossa tuotetaan vuosittain mm. 905 000 tonnia sellua ja 450 000 tonnia paperia sekä lisäksi sahatavaraa. Kolme viime vuotta sijoittaja on käyttänyt alustaviin töihin ja Komin hallitus on auttanut yhtiötä valitsemaan sopivaa metsää tehtaan puuhankinnan turvaamiseksi. Ennen talouskriisin alkua yhtiö ei kuitenkaan ehtinyt solmia metsänvuokrasopimusta. Tänä vuonna kaksi yhtiön neljästä perustajaosakkasta – Stroigazkonsalting ja Rus´- ovat luopuneet hankkeesta. Täksi vuodeksi UniversalStroilta tuleva rahoitus on jäädytetty kokonaan.

WOODWAY Groupiin kuuluvan Knjazhpogostskin kuitulevytehtaan piti suunnitelmien mukaan lisätä tuotantoaan neljässä vuodessa 15 miljoonaan kuutiometriin vuodessa ja aloittaa sahatavaranvalmistus 200 000 kuutiometrin vuositavoitteella. Vuonna 2007 aloitettiin tuotannon laajennustyöt, mutta tällä hetkellä tehtaan omistaja ei kykene rahoittamaan hanketta.

Neljää muuta Komin tasavallassa valtakunnan tasolla ensisijaishankkeiksi nostettua investointihanketta jatketaan ja sijoittajat ovat luvanneet pysyä suunnitellussa aikataulussa kriisistä huolimatta. Nämä neljä muuta hanketta ovat Mondin Syktyvkarin tehtaan kunnostushanke, Syktyvkarin OSB-tehtaan, Ust-Kulomskin puunjalostuslaitoksen sekä pieniä puutaloja ja puutalorakenteita valmistavan tehtaan perustamishankkeet. Puutalotehdas nousee Syktyvkarin lähettyville.

Lähde: RIA Novosti

Aikaisemmin aiheeseen liittyen:
20.10.2008 Komin metsäteollisuuden investointisuunnitelmista
19.12.2008 Troitsko-Pechorskin sellu- ja paperitehdashanke