Huhtikuussa 2009 Komatsu Forest alkaa kouluttaa ilmaiseksi Valmetin metsäkoneiden kuljettajia Pietarissa sijaitsevassa keskuksessa Valmetin koulutusviikot -hankkeen puitteissa, tiedottaa yhtiö.

Kurssit on suunniteltu Valmetin kalustoa käyttävien tai käyttöä suunnittelevien puunkorjuuyritysten työntekijöille. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta, jolloin tulevat kuljettajat saavat kattavan tietopaketin Valmetin koneista alkaen yleistiedoista ja erikoisominaisuuksista päätyen huoltoon ja erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Osallistujamäärä on rajattu.

Lähde: Komatsu Forest