Puuta tuotiin ulkomailta Suomeen heinäkuussa 0,93 miljoonaa kuorellista kuutiometriä eli hieman enemmän kuin edellisinä kuukausina keskimäärin. Yhteensä tuonti vuoden alusta lähtien oli 6,06 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittainen tuonti on pysytellyt koko ajan selvästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla.

Eniten ulkomailta ostettiin koivukuitupuuta, jonka kuukausittainen tuonti on koko alkuvuoden ollut selvässä kasvussa. Kun heinäkuussa koivukuitupuun tuonti oli 0,50 miljoonaa kuutiometriä, tuonti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli keskimäärin 0,33 miljoonaa kuutiometriä kuukausittain. Valtaosa koivukuitupuusta oli peräisin Venäjältä, jonka osuus koivukuitupuun tuonnista on pysynyt noin 90 prosentissa koko alkuvuoden. Seuraavaksi eniten ulkomailta ostettiin haketta, jota tuotiin maahan heinäkuussa 0,20 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän osuus tästä oli alkuvuoden tapaan noin neljä viidesosaa. Kuusen osuus raakapuun tuonnista oli heinäkuussa 9 ja männyn 5 prosenttia.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 42/2014

Venäjältä vietiin tammi-heinäkuussa 11,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kasvua edellisvuoteen oli 13 prosenttia.