Duuma käsittelee 7.9. metsälain uutta versiota, kirjoittaa Drevesina.com-uutisportaali. Duuman metsäkomitean puheenjohtajan Vladimir Kruptšakin mukaan lain uudessa versiossa on vain vähän yhteistä verrattuna niihin ehdotuksiin, joita valmisteltiin työryhmissä ja jotka pääsivät luonnonvarojen ja käytön komitean puheenjohtaja Natalja Komarovan ja vt. talouskehitysministeri Andrei Šaronovin hyväksymään versioon.

Kruptšak kritisoi sitä, että uudessa ehdotuksessa ei ole otettu huomioon useiden eri intressiryhmien eikä metsäkomitean esityksiä, joita oli kaikkiaan yli 1 600. Metsäkomitean puheenjohtajan mielestä uhkana on, että laista tulee toimimaton. Asianmukaisen lain puuttuminen uhkaa investointisopimusten uusimista ja metsätoimilupien täyttämistä. Hänen mukaansa lain arveluttavin kohta on metsäalueen määritelmä, joka mahdollistaa metsäalueiden käytöstä päättämisen maa- ja siviililainsäädännön perusteella.

Kruptšakia huolestuttaa eniten metsien vuokraamista käsittelevä lakipykälä. Hänen mielestään metsälain käyttöönotto nykyisessä muodossaan, jossa huutokaupassa on mahdollisuus ottaa haltuun mikä hyvänsä metsäalue, tuhoaa Venäjän metsäteollisuuden perustan – integraatit. Kruptšak pelkää parhaiden metsäalueiden siirtyvän metsänkäytön ulkopuolelle. Kaukaiset vähätuottoiset ja tiettömät metsät eivät kiinnosta sijoittajia.

Lähde: Drevesina.com