Lesnaja gazeta kirjoitti joulukuussa Venäjän eläin- ja kasvitarkastuslaitoksen johtajan ilmoittaneen, että Venäjä joutuu maaliskuun 2005 alusta keskeyttämään puunviennin EU:n alueelle. Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden harjoittajat kumosivat tiedon.

Viitaten Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden harjoittajien antamiin tietoihin Lesnaja gazeta kirjoittaa, että EU on aikeissa ottaa käyttöön kansainväliset kasvintarkastusstandardit IPSM 15. Standardit on laadittu YK:n elintarvike- ja maataloustuotteiden järjestössä (FAO) vuonna 2002 puisten pakkausmateriaalien sisältämien hyönteisten torjumiseksi. Tuholaisia on kaikessa puupakkausmateriaalissa vaneria ja levyjä lukuun ottamatta. Standardien käyttöönotto perustuu ajatukseen siitä, että pakkausmateriaaleissa käytetyn puun alkuperä on erittäin vaikea saada selville, koska puuta jalostetaan ja käsitellään useissa vaiheissa. Sen vuoksi kaikelle pakkausten puutavaralle on tehtävä standardien edellyttämä erityiskäsittely, minkä jälkeen se leimataan kaikissa maissa käytössä olevalla yhtenäisellä leimalla.

Näin ollen väitteet siitä, että EU-direktiivin mukaan kaikki puutavara pitäisi korjata alueilla, joissa tuholaisia ei ole, ja että se koskisi kaikkea puutavaraa, ei pidä paikkaansa. Direktiivi koskee vain pakkausmateriaaliksi tarkoitettua puuta. IPSM 15 aiottiin ottaa käyttöön jo vuonna 2004, mutta tuleeko se nyt 2005, on hämärän peitossa, todetaan artikkelissa.

Lähde: Lesnaja gazeta 11.1.2005