SPOK: Karelleshoz toimii systemaattisesti lainvastaisesti

Kesällä 2006 Venäjän Greenpeace ja Karjalan opiskelijoiden luonnonsuojelujärjestö SPOK tekivät hakkuuselvityksen Sortavalan, Pitkärannan ja Suojärven piireissä, kerrotaan järjestön tiedotteessa. Poikkeuksetta kaikissa havaittiin lainsäädännön, varsinkin ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain ja vesilain sekä metsätalousohjeiden vastaisia toimia. Kaikki tarkastellut hakkuut oli tehty sellaisten metsäsuunnitelmien perusteella, jotka eivät olleet läpäisseet ympäristövaikutusten arviointia. Tästä huolimatta leshozit olivat antaneet hakkuluvat. Sama tilanne on havaittavissa koko Karjalan alueella. Puunkorjuu ilman ympäristövaikutusten arviointia on Venäjän lain vastaista. Tarkastuksista on vastuussa Karjalan metsätalousvirasto.

Lisäksi monissa tapauksissa hakkuita oli tehty pienten jokien suojavyöhykkeillä. Voimassaolevan lainsäädännön mukaan subjektien viranomaiset ovat velvollisia määrittelemään vesistöjen suojavyöhykkeet, tätä ennen suojavyöhykkeet on jätettävä minimivaatimusten kokoisiksi, mikä pienten jokien kohdalla tarkoittaa 50 metriä molemmilla rannoilla. Venäjän vesilaki kieltää päätehakkuut suojavyöhykkeillä, ja vastaavasti päätehakkuuleimikoiden merkitseminen suojavyöhykkeille on laitonta. Vastuu leimikoiden lainmukaisesta merkitsemisestä kuuluu Karjalan metsätalousviraston leshozeille.

Kolmas yleinen metsälainsäädäntörikkomus oli metsikön arvokkaimpien puiden hakkuu harvennushakkuiden tai metsänhoitotöiden verukkeella. Itsessään kaupallisen puun korjuu harvennus- tai kunnostushakkuissa ei ole laitonta. Laittomaksi se muuttuu silloin, jos varsinaisen harvennuksen sijaan kaadetaan parhaat puut ja huonoimmat jätetään metsään.

Monissa tapauksissa oli rikottu myös hakkuuohjeita. Havaittiin että mm. maaperää, aluskasvillisuutta ja jättöpuita oli vahingoitettu sallittua enemmän, samoin leimikoiden rajat oli merkitty puutteellisesti.

Lähde: SPOK

Karjalan päämiehen ja Venäjän metsätalousviraston johtajan kommentteja

Karjalan tasavallan päämiehen Sergei Katanandovin mukaan viranomaiset eivät aio keskeyttää puunkorjuuta Karjalassa vihreiden ilmoitettua alueella tehtävistä laittomista hakkuista, kirjoittaa uutistoimisto Regnum. Katanandovin mukaan tasavallan hallitus on valmis pyrkimään yhteisymmärrykseen vihreiden kanssa lainsäädännön puitteissa. Metsätaloussuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi on jo aloitettu ja osa papereista on lähetetty luonnonvaraministeriöön.

Katanandov tunnusti, että vihreiden reaktio tuli hänelle yllätyksenä, odottamatonta oli erityisesti viestin osoittaminen karjalaispuun suomalaisille kuluttajille.

Regnum kirjoittaa myös, että Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkinin mukaan hakkuisiin on sovellettava kansainvälisiä vaatimuksia, jotta kansalaisjärjestöille ja viranomaisille ei jää mahdollisuutta tulkita puunkorjuutoimintaa eri tavoin.

Nykyään useat ympäristöjärjestöt pitävät hakkuita laittomina, jos käytetty metsäkonekalusto jättää syvät painaumat maaperään, mutta venäläisohjeiden mukaan tuollaisten koneiden käyttö on sallittua. Roschupkin korostaakin, että laittomista hakkuista puhuttaessa on erotettava toisistaan varkaudet ja vanhentuneen kaluston käytöstä aiheutuvat ympäristöhaitat.

Roschupkinin mielestä vihreät ovat oikeutettuja kritisoimaan Karjalan metsätalousvirastoa, joka on jättänyt metsätaloussuunnitelmien ympäristöarvioinnit tekemättä. Laiminlyöntinsä paikkaamisessa virastolla riittää työsarkaa.

Lähteet: Uutistoimisto Regnum, artikkeli1, artikkeli2