Venäjän sisäasiainministeriön päällikön Kriushevin mukaan kolmannes metsänkäyttötuloista menee laittoman metsäbisneksen piikkiin ainakin Keski-Venäjällä, kertoo Drevesina.com-portaali. Ministeriön väite perustuu järjestysvallan tekemän Operaatio Metsän tuloksiin, jonka yhteydessä pyrittiin tuomaan ilmi laittomia hakkuita sekä muita metsäsektorilla tehtyjä rikkeitä Tverin, Brjanskin, Smolenskin, Jaroslavin, Ivanovon, Kostroman ja Vladimirin alueilla. Operaation laajuuden vuoksi sen tuloksia metsätulojen jakautumisesta laillisiin ja laittomiin voidaan myös Greenpeacen edustajien mukaan pitää todenmukaisina.

Greenpeacen mielestä laiton metsäbisnes on seurausta viranomaisten osoittamasta ylenkatseesta metsätyöntekijöitä kohtaan. Sama ilmiö on havaittavissa muuallakin Venäjällä, mutta esimerkiksi Luoteis-Venäjän laittomat hakkuut vaikuttavat vähäisemmiltä vain siitä syystä, että laillisia hakkuita tehdään huomattavasti enemmän.

Suurin osa laittomista puunkorjaajista on varmoja, ettei heitä tulla rankaisemaan. Siitä huolimatta että Venäjällä on maailman suurin valtiollinen metsävirasto, on metsänsuojelutyöntekijöiden määrä metsäpinta-alaa kohden sama kuin Länsi-Euroopassa, missä laittomat hakkuut ovat harvinaisia. Venäjän Greenpeacen metsäkoordinaattori Jaroshenkon mielestä matalapalkkaiset metsänsuojelunammattilaiset joutuvat pakon edessä hakkaamaan puuta ja tekemään muita metsätaloustöitä, ja on naivia olettaa, että he henkensä uhalla pienellä palkalla tekisivät työnsä tunnollisesti.

Lähde: Drevesina.com