HS: Greenpeace jäljitti laittomasti hakatut puukuormat Venäjältä tehtaille Suomeen

Venäläiset ja suomalaiset metsäaktivistit uskovat todistaneensa ensi kerran, että suomalaiset paperiyhtiöt käyttävät laittomasti Venäjän Karjalassa hakattua puuta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Aktivistit löysivät viime kesänä useita metsäpalstoja, joiden hakkuissa ei noudatettu Venäjän lakeja tai joissa puuta hakattiin toisin kuin oli ilmoitettu. Viidessä tapauksessa puita tuli rekka-autoilla Suomen puolelle Stora Enson tai UPM-Kymmenen käyttöön, todisteina on valokuvia ja videoita puunkaadosta ja kuljetuksesta.

Greenpeacen metsäasiantuntijan Sini Harkin mukaan kaikilla alueilla tehtiin virallisesti vain vähäisiä harvennushakkuita tai metsänparannustöitä, mutta todellisuudessa kyse oli täydellisestä kaupallisesta hakkuusta. Tulkinta rikoksesta perustuu siihen, että hakkuista ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointeja, joita Venäjän lainsäädäntö edellyttää. Harkin mukaan on kuitenkin tulkinnanvaraista, onko tällaisen puun tuonti Suomeen laitonta.

Lähde: Helsingin Sanomat

HS: Metsäyhtiöt: Viranomaisten tehtävä valvoa Venäjän lakia

Ympäristöjärjestö Greenpeacen väitteet laittomasta venäläisestä puusta ovat kiusallisia Suomen metsäteollisuudelle, jatkaa Helsingin Sanomat aiheesta.

EU:n komissio valmistelee parhaillaan pykäliä laittoman puun tuonnin estämiseksi. Suomalaiset metsäyhtiöt vastustavat lakia, koska niiden mielestä Venäjän laittomat hakkuut kyetään saamaan kuriin yhtiöiden omin keinoin. Ne pelkäävät uuden lainsäädännön lisäävän byrokratiaa puuntuonnin yhteydessä. Greenpeacen tiedot näyttävät nyt kumoavan Suomen metsäteollisuuden perustelut.

Tulilinjalle joutuneiden metsäjättien Stora Enson ja UPM-Kymmenen Venäjän-puusta vastaavat johtajat vakuuttavat yhtiöidensä noudattavan tarkoin lainsäädäntöä rajantakaisilla hakkuillaan. Molemmat yhtiöt tarkastavat leimikoita paikan päällä.

Metsäyhtiöiden edustajien mukaan Greenpeacen ja viranomaisten arviot puun laillisuudesta poikkeavat toisistaan. Puun laillisuuden tulkinta kuuluu metsäteollisuuden mielestä Venäjän viranomaisille.

Lähde: Helsingin Sanomat

Metsäteollisuus ry: Metsäteollisuudella on hyvät puun alkuperän seurantajärjestelmät – Viranomaiset huolehtivat metsälainsäädännön valvonnasta

Metsäteollisuus ry toteaa tiedotteessaan, että suomalaiset metsäteollisuusyritykset toimivat Venäjällä paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointi on viranomaisten tehtävä ja viranomaisten kuuluu varmistaa, että hakkuulupa annetaan sellaisille hakkuualueille, joilla on tehty ympäristöarviointi. Hakkuulupien tarkastus kuuluu luonnonvaraministeriön alaiselle Rosprirodnadzorille.

Ympäristövaikutusten arvioinnin toteutuksessa on käytännöissä aluekohtaisia eroja. Esimerkiksi Leningradin alueella ympäristöarviointi on metsätalousyrityskohtainen eikä hakkuualuekohtaista ympäristövaikutusten arviointia tarvita. Tämä perustuu paikalliseen sopimukseen viranomaisten kanssa.

Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuun alkuperän ja laillisuuden varmistamiseksi 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Yritykset noudattavat Venäjän virallisia määräyksiä ja ostavat puuta vain virallisilla asiakirjoilla.

Lähde: Metsäteollisuus ry