Venäjän WWF kirjoittaa sivuillaan, että kolmen vuoden keskustelun jälkeen Kioton ilmastosopimuksen ratifioinnista on viimein tehty päätös Venäjällä. Hallituksen päätöksen mukaan laki Kioton ilmastosopimuksen ratifioinnista on hyväksytty. Seuraavaksi pääministerin on kirjallisesti pyydettävä Putinilta lupaa kääntyä duuman puoleen ja lähettää sille ratifiointilain sisältävä asiakirja-aineisto.

Lisäksi on päätetty, että venäläiset laitokset valmistelevat kolmen kuukauden kuluessa kokonaissuunnitelman Kioton ilmastosopimuksen toteuttamisesta. Viranomaiset käyvät lisäneuvotteluja mahdollisten sijoittajien kanssa ja selvittävät sopimuksen toimeenpanoon liittyviä kansainvälisiä käytännön asioita sekä kehittävät kasvihuonekaasupäästöjen kirjaamis- ja valvontamenetelmän.

WWF:n mielestä Venäjän hallitus teki asiasta ajoissa oikean päätöksen. Taloudellisten ja poliittisten seikkojen ohella on muistettava myös ekologiset aspektit. Venäjän WWF:n ilmasto-ohjelman projektipäällikkö A. Korokin korostaa, että se miten Venäjä ilmastosopimuksen toteuttaa, merkitsee paljon. Tämän täytyy olla merkittävä askel kohti ekologisesti kokonaisvastuullista liiketoimintaa, mikä on välttämätöntä suuren ympäristöongelmien vyyhdin selvittämiseksi.

Lähde: Venäjän WWF