Venäjän poliittinen ja taloudellinen tilanne on ollut vakaa viime vuosina. Talous ja ulkomaankauppa ovat kasvaneet ja yritysten toimintaedellytykset parantuneet. Myös Suomen Venäjä-kauppa on kasvanut voimakkaasti ja investoinnit ovat lisääntymässä. Kilpailu Venäjän markkinoilla on kuitenkin kiristymässä.

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) tuoreessa julkaisussa ”Venäjän markkinat muutoksessa – Teollisuuden Venäjä agenda” käsitellään tilannetta Venäjällä elokuussa 2003 sekä arvioidaan Venäjän WTO-neuvotteluja, EU:n ja Venäjän taloussuhteita, monenkeskistä alueellista yhteistyötä sekä Suomen ja Venäjän taloussuhteita sekä niiden kehittymistä. Julkaisu on ladattavissa TT:n kotisivuilta.

Lähde: TT:n www-sivut