Venäjän federaation monopolivirasto on nostanut oikeusjutun Venäjän rautateitä vastaan kilpailu- ja monopolilainsäädännön rikkomisesta, koska rautateiden katsotaan rajoittaneen lastinlähettäjien oikeuksia puutavarakuljetuksissa. Rautateiden päätöksen mukaan puukuljetuksiin annetaan vain avovaunuja, kun taas laidallisia tavaravaunuja käytetään muihin tarkoituksiin.

Monopoliviraston mukaan päätös rikkoo lastinlähettäjän oikeuksia. Kun avovaunuja ei riitä, puunkorjaajilla ei ole mahdollisuutta lähettää puuta lainkaan, minkä vuoksi metsäyhtiöt joutuvat vähentämään tuotantoaan. Lisäksi virasto pitää Venäjän rautateiden päätöstä rautatiekuljetuslain ja Venäjän rautatieliikenteen ohjesäännön vastaisena. Ohjesäännön mukaan lastaus- ja kuljetusrajoitukset tai keskeytykset sallitaan vain väliaikaisina poikkeustapauksissa tietyillä kuljetussuunnilla. Monopoliviraston varajohtaja Ljudmila Kruzhetshkina sanoo, että aikaisemmin Liikenneministeriö saattoi rajoittaa vaunujen käyttöä, mutta silloinkin vain tietyn ajan verran. Lisäksi hän huomauttaa, että Venäjän rautatiet on liikelaitos, ei siis valtiovallanelin eikä se siten voi vapaasti muuttaa voimassaolevia ohjeita.

Oikeusjutun käsittelypäiväksi on määrätty 22. syyskuuta 2004.

Lähde: Venäjän antimonopolipolitiikan kysymyksiä käsittelevä ja yrittäjyyttä tukeva ministeriö