Viime vuosina uutisoitu kiinalaisten yritysten Xinjiang Zhongtai Group ja Xinjiang Fulida Fibre investointisuunnitelma selluntuotantoon Tomskin alueella on hylätty, kertoo alueen varakuvernööri Andrei Knorr. Suunnitelmissa oli 50 miljardin ruplan investointi valkaisemattoman sellun (500 000 t) ja sahatavaran (500 000 m³) tuotantoon. Syinä projektin perumiseen ovat muun muassa rahoitusongelmat ja työvoiman puute.

Lähde: RIA Tomsk

Aikaisemmin aiheesta: