Metsäteollisuuslehti Lesnaja Industrija kirjoittaa kiinalaisten kasvavasta roolista Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä:

Lisääntynyt kysyntä ja omien hakkuiden puute on pakottanut kiinalaiset investoimaan Venäjän puunjalostusteollisuuteen. Kiinalaisinvestointien määrän ennustetaan vuoteen 2022 mennessä saavuttavan lähes viisi miljardia US dollaria. Kiinan lainsäädäntö on kehittynyt hakkuita rajoittavasti, mikä on vaikuttanut raaka-ainevirtojen tasaisuutta etsivien kiinalaisyritysten investointihalukkuuteen maan ulkopuolella. Suurinta kiinalaisten kiinnostus on Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä. Venäjän markkinoiden houkuttelevuuden päätekijöitä kiinalaisille sijoittajille ovat luonnonvarat, infrastruktuuri, teknologia ja Venäjän markkinoiden koko.

Trans-Baikalin alueella kiinalaiset ovat mukana Amazarskin sellu- ja paperitehtaan rakennushankkeessa. Tehtaan on tarkoitus tuottaa 244 000 tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehtaan tuotannon on määrä olla täydessä vauhdissa 2017. Investoinnin kokonaisarvo on 521 miljoonaa dollaria, josta 360 miljoonaa on jo toteutunut.

Eräs suurimmista kiinalaisprojekteista Venäjällä on Roskitinvestin ja Henda-Sibirin Tomskin alueelle Asinoon rakentama puunjalostuskombinaatti. Kombinaatti käynnisti helmikuussa 2015 linjan, joka tuottaa 100 000 kuutiometriä koivuviilua vuodessa. Projekti toteutetaan Venäjän ja Kiinan hallitusten välisen sopimuksen pohjalta, ja pääsijoittajana toimii kiinalainen AVIC Forestry. Yhteensä yritys on rakentamassa kymmentä puunjalostustehdasta, jotka tuottavat muun muassa vaneria, MDF-levyä, laminaattia ja huonekaluja. Investointien kokonaissumma tulee olemaan vuoteen 2022 mennessä 470 miljoonaa dollaria, josta 204 miljoonaa on jo toteutunut. Valmistuttuaan puunjalostuskompleksin vuosituotanto saavuttaa kaikkiaan miljoona kuutiometriä. Aiemmin yritys suunnitteli rakentavansa alueelle lastulevytehtaan, mutta luopui suunnitelmasta kysynnän muuttumisen vuoksi. Yhtiö aikoo kuitenkin aloittaa vuonna 2017 Tomskin alueelle aktiivihiiltä 200 000 tonnia vuodessa tai pellettejä 300 000 tonnia vuodessa tuottavan tehtaan rakentamisen.

Tämän lisäksi AVIC Forestry aloitti syyskuussa 2016 rakentamaan Novosibirskin alueelle puunjalostusyritystä. Sahan ja höyläämön sisältävän hankkeen kustannusarvio on 133 miljoonaa dollaria.

China Forest Products Corporation investoi Habarovskin alueella toimivaan venäläis-kiinalaiseen puunjalostuksen parissa toimivaan holdingyhtiö SP Arkaimiin 60 miljoonaa dollaria.

Maaliskuussa 2016 KR-Djenkey käynnisti venäläis-kiinalaisena investointiprojektina toteutetun lehtipuuta sahaavan sahan. Lisäksi Ulan Udaan tullaan rakentamaan yhtiön tuotanto- ja kauppavarastot, hallintorakennus, rautatien pistoraide ja puun esikäsittelyalue. Investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan 16 miljoonaa dollaria, ja sen pitäisi olla valmis vuoteen 2020 mennessä.

Investointihankkeita valmistellaan myös Venäjän ja Kiinan viranomaisten välisenä yhteistyönä. Merkittävien investointien listalla on 66 investointihanketta, joihin kuuluu muun muassa metsäkemian kompleksin rakentaminen Krasnojarskin alueelle. Hanketta toteuttaa Sibirski Les yhdessä kiinalaisen CAMC Engineering Co:n kanssa. Investointisopimuksen suuruus on 1,78 miljardia dollaria. Tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2019.

Promyšlennaja tselluloza ja 22MCC Group aikovat rakentaa vuoteen 2020 mennessä Permin alueelle 500 miljoonalla dollarilla 250 000 tonnia liukosellua vuodessa tuottavan tehtaan. Kiinalainen Sinosteel Equipment & Engineering käynnistää vuonna 2020 Kemerovon alueella puulevyjä tuottavan yrityksen. Joulukuussa 2015 yhtiö solmi Mariinskin levykombinaatin kanssa aiesopimuksen yhteisestä 94 miljoonan dollarin investointiprojektista, jossa on tarkoitus rakentaa OSB- ja lastulevyä 120 000 kuutiometriä vuodessa tuottava tehdas. Syyskuussa 2015 pidetyssä Idän talousfoorumissa kiinalainen Dalnevostotsnaja stroitelnaja kompanija ja venäläinen BM-Sahalin sopivat Aleksandrovsk-Sahalinskin lähelle sijoittuvan sahan rakentamisesta. Kiinalaiset osallistuvat hankkeeseen 110 miljoonalla dollarilla, suunnitelmien mukaan laitos tulee tuottamaan 150 000 tonnia kuivattua sahatavaraa, 50 000 tonnia liimahirsiä ja 100 000 tonnia lämmityspellettejä.

Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan tarkkoja tilastoja venäläis-kiinalaisten investointien määrästä ei ole. Julkistettavista tiedoista puuttuvat pienten yritysten tiedot. Lisäksi kaikki kiinalaisinvestoinnit eivät tule suoraan Kiinasta.

Kiinalaisia investointeja Venäjän metsäteollisuuteen:

(investoinnin suuruus, alue, tuote ja tuotantokapasiteetti, käynnistysvuosi, investoija)

 • 1 779 milj. USD, Krasnojarskin alue, sellu 900 000 t, 2019, CAMC Engineering Co. Ltd.
 • 1 000 milj. USD, Tomskin alue, sellu 500 000 t, sahatavara 500 000 m³, 2020, Xinjiang Zhongtal Group & Xinjiang Fullda Fibre
 • 520 milj. USD, Zabaikalin alue, sellu 244 000 t, 2017, Sida
 • 500 milj. USD, Permin alue, sellu 250 000 t, 2020, 22MCC Group
 • 470 milj. USD, Tomskin alue, viilu, vaneri, laminaatti, MDF, huonekalut, pelletit, hiili, 1 milj. m³, 2022, AVIC Forestry
 • 196 milj. USD, Habarovskin alue, viilu 300 000 m³, 2016, sahatavara 400 000 m³, 2016 loppuvuodesta, venäläis-kiinalainen investointirahasto sijoittamalla Russia Forest Products -yhtiön pääomaan
 • 133 milj. USD, Novosibirskin alue, sahatavara 170 000 m³, 2017, AVIC Forestry
 • 110 milj. USD, Sahalinin alue, sahatavara 200 000 t, pelletti 100 000 t, 2017, Dalnevostotsnaja stroitelnaja kompanija
 • 94 milj. USD, Kemerovon alue, OSB, lastulevy, 120 000 m³, 2020, Sinosteel Equipment & Engineering
 • 60 milj. USD, Habarovskin alue, raakapuu 2 milj. m³, 2017, China Forest Products Corporation CP Arkaimin kautta
 • 16 milj. USD, Burjatian tasavalta, sahatavara n/a, 2017, KR DjenKey

Käytetty dollarin kurssi 1 USD = 63,8 RUB

Lähde: Lesnaja Industrija, Oktjabr 2016, № 10 (102)