WWF ja paikallinen metsäteollisuudenharjoittajien yhdistys järjestivät Arkangelissa seminaarin aiheesta Luoteis-Venäjän metsäsektori matkalla kohti vastuullista liiketoimintaa ja kestävää metsätaloutta, kertoo uutistoimisto Dvina-Inform. Seminaariin osallistui ympäristöjärjestöjen, metsä- ja auditointiyhtiöiden edustajia aina Eurooppaa, Amerikkaa ja Mongoliaa myöten. Solombalskin saha- ja puunjalostuskombinaatin lehdistöpalvelusta kerrottiin Dvina-Informille, että kansainväliset metsäasiantuntijat ovat kiinnostuneita Arkangelin alueesta sen lähes koskemattomien ja ekologisesti arvokkaiden metsien vuoksi. Lisäksi alueella toimii suuria metsäyrityksiä, joilla on yhteydet ympäristöasioihin herkästi reagoiviin Euroopan markkinoihin.

Seminaarin tavoite oli jakaa kokemuksia kestävästä metsätaloudesta sekä miettiä ja esitellä ratkaisuja metsänkäyttöön, laittomiin hakkuisiin ja metsäsertifiointiin liittyviin asioihin. Osallistujat määrittelivät alueellisen metsäpolitiikan päälinjat, joissa huomioitiin myös metsäsektorin eri tahojen intressit.

Tärkeimpänä johtopäätöksenä todettiin, että Arkangelin alue etenee varmoin askelin kohti ekologisesti ja sosiaalisesti vastuuntuntoista metsätaloutta. Muutamassa vuodessa ympäristöjärjestöt ja metsäteollisuuden harjoittajat ovat yhteisvoimin saaneet paljon aikaan: 1,4 milj. ha metsää on sertifioitu ja 2 – 3 milj. ha ollaan sertifioimassa. Monilla Luoteis-Venäjän yrityksillä, mm. Volzhkin ja Svetogorskin sellukombinaateilla sekä Aunuksen ja Solombalskin saha- ja puunjalostuslaitoksilla toteutetaan metsätalouden ympäristöpolitiikkaa, johon kuuluu vanhojen metsien suojelua ja puun alkuperän selvitystä.

Seminaarin päätteeksi osanottajat hyväksyivät päätöslauselman, jossa määritellään Arkangelin alueen metsäasioiden kehittämisen päälinjat: ehdotusten tekeminen Venäjän uuteen metsälakiin, alueellisen metsäpolitiikan valmistelu sekä vapaaehtoisen metsäsertifioinnin kansallisten ja alueellisten standardien laatiminen.

Lähde: IA Dvina-Inform