Venäjän lehdistöneuvoston kokouksessa keskusteltiin päällystettyjen paperien tuontitullien alentamisesta, tiedottaa Investlesprom.

Investlespromin myynti- ja markkinointijohtaja Aleksei Vdovin kommentoi asiaa toteamalla, että tällä hetkellä Venäjällä ei tuoteta lainkaan tai valmistetaan vain pieniä määriä painoalan tarvitsemia pinnoitettuja paperi- ja kartonkilaatuja. Noille laaduille on asetettu tuontitullit, mikä aiheuttaa ristiriitaa paperinvalmistajien ja painoalan yritysten välille. Paperinvalmistajat eivät kaipaa ko. etuja investoinneille suotuisien olosuhteiden luomiseksi. Painoteollisuudessa tullimaksut taas jarruttavat alan kehitystä.

Keskustelua pinnoitettujen paperien tuontia rajoittavien tullimaksujen tarkoituksenmukaisuudesta on käyty paperintuottajien ja painoalan välillä jo useita vuosia. Painoalan kanta on ymmärrettävä: 15 % tuontitulli asettaa painajat epätasa-arvoiseen tilanteeseen joidenkin kilpailijoittensa suhteen ja kannustaa painattamaan tuotteet ulkomailla eli siten tukemaan vierasta tuotantoa. Viime aikoihin saakka painoalan yhtenä argumenttina on kuultu, että lähitulevaisuudessa kotimainen teollisuus ei pysty tarjoamaan painoalan tarvitsemaa paperia.

Nyt voimme vastata, että Investlesprom on laatinut ja toteuttaa pinnoitepaperistrategiaa Venäjällä kysyttyjen ao. paperilaatujen valmistuksen aloittamiseksi. Muun muassa LWCKama -hanke on loppuvaiheessaan, jolloin Venäjällä aletaan tuottaa kevytpinnoitettua paperia. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä tyydyttämään pinnoitettujen papereiden kysyntää ja korvata valtaosa Euroopan ja Aasian maiden paperitoimituksista. Rakennustyöt Kaman sellu- ja paperitehtaalla saatettaneen loppuun tämän vuoden aikana ja käyttöön tehdas saataneen ensi vuonna. Tuontipapereiden veroisen kevytpinnoitepaperin tuotantotavoite on noin 85 000 tonnia vuodessa, mikä on 25 % enemmän kuin pinnoitetun paperin kysyntä Venäjän painoalalla. Jos pinnoitepapereiden tuontitulleja ei poisteta, hankkeen kustannusten kattamiseen menee vähintään 10 vuotta. Samalla Kaman sellu- ja paperitehtaan tuottaman paperin myyntihinta tulee olemaan jonkin verran alhaisempi kuin vastaavanlaatuisen tuontipaperin hinta.

Vuoden 2010 loppuun mennessä Investlesprom aikoo valmistella seuraavaa investointihanketta, joka on nimeltään Vologodskaja Manufaktura. Jos suunnitelmissa päästään etenemään aikataulun mukaisesti, tulee Vologdan alueelle vajaan viiden vuoden kuluttua nykyaikainen laitos, joka tuottaisi vuosittain 600 000 tonnia kevyesti pinnoitettua ja kaksoispäällystettyä paperia niin rullatuotteena kuin arkkeinakin. Tuolloin Venäjän painopaperin tarve ja vuotuinen kysynnän kasvu tulisivat kokonaan katettua.

Käyty keskustelu lähensi osapuolten näkemyksiä ja hallitukselle esitettiin ehdotus tuontitullin säilyttämisestä sille paperilaadulle, jota aletaan muutaman kuukauden kuluttua valmistaa Kaman sellu- ja paperitehtaalla. Niiltä paperilaaduilta, joita Venäjällä ei toistaiseksi tehdä ja joille ei ole investointisuunnitelmia, tullit ehdotettiin poistettaviksi. Eräiden Venäjälläkin valmistettavien paperilaatujen osalta esitettiin tullimaksujen alentamista.

Venäjän hallituksen ulkomaankauppa- ja tullikomission kokouksessa käsiteltiin myös ko. kysymystä. Komissio totesi, että painoteollisuuden tukemiseksi on perusteltua alentaa tilapäisesti tuontitulleja 5 prosenttiin (aik. 15 %) eräiden päällystettyjen paperi- ja kartonkilaatujen osalta.

Lähteet: Investlesprom, Venäjän hallitus