Pietarissa järjestetyssä talousfoorumissa keskusteltiin makrotalouden ongelmien lisäksi myös metsäsektorista. Asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että vain metsäteollisuudella on mahdollisuus yltää 20-30 miljardin dollarin vientiin, mikä yltäisi samalle tasolle öljy- ja kaasusektorin kanssa. Nykyisin vienti on kuitenkin vain 5 mrd dollaria. Metsäteollisuuden kasvua jarruttaa mm. metsänkäytön sertifioinnin puuttuminen.

Metsäsertifioinnin ongelmista keskusteltiin työryhmäsää, johon osallistui yli 80 henkilöä, edustaen mm. Venäjän duumaa, eri ministeriöitä, tiedelaitoksia sekä suuria metsäteollisuusyrityksiä. Lähes 75 % pyöreästä puusta, 40 % sahatavarasta ja 30 % sellusta viedään hyvin ”ympäristötietoisille” markkinoille Eurooppaan, USA:han ja Japaniin. Sertifikaatin puuttuminen voi lähitulevaisuudessa aiheuttaa viennille suuria ongelmia. Jo nykyään monet ulkomaiset asiakkaat ostavat vain sertifioituja puutuotteita. Maailmanmarkkinoilla vallitsevien kriteerien mukaan suuri osa Venäjällä korjatusta puusta kuuluu kategoriaan ”laiton”. Seurauksena on venäläisten puutuotteiden syrjintä Euroopassa, mikä ratkaistaan usein tuotteiden polkumyynnillä.

Venäjän luonnonvaraministeriö hyväksyi vuonna 2001 asetuksen pakollisesta sertifioinnista, mutta se, niin kuin vapaaehtoinenkin sertifiointi etenevät liian hitaasti. Syynä tähän on sertifiointiin liittyvän työn korkea hinta ja kansallisten sertifiointia tekevien laitosten vähyys. Muutama venäläinen yritys on jo toki saanut vapaaehtoisen sertifikaatin (FSC) ja prosessi etenee koko ajan. Lisäksi Venäjällä toimii ”Ekologisesti vastuullisen metsäteollisuuden yhdistys”, johon kuuluvat yritykset Volga, Lemo, Arhbum ja Ilim Pulp Enterprise.

Lähde: Lesprom.ru