Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Lesnaja Gazetan sivuilla käydään keskustelua raakapuun viennistä. Akateemikko Kozhuhov kommentoi sls Nybergin artikkelia, johon Nyberg edelleen vastasi. Keskustelu osoittaa sen, että raakapuun vienti on venäläisille arka aihe, jonka käsittely analyyttisesti faktojen pohjalta näyttää olevan vaikeaa. Tulisi harkita, voisiko suomalainen metsäteollisuus informoida näkyvämmin Venäjältä ostettavan puun hinnasta ja kustannusrakenteesta sekä puukaupan hyötyvaikutuksista niillä alueilla, joilta puuta viedään.

Puukauppakeskustelu 050603