Kaukoidän metsäteollisuus on syvässä kriisissä ja suurimmat yritykset ovat konkurssissa tai lähellä sitä, toteaa alueen metsäteollisuusliitto Daleksportles presidentin hallinnolle osoittamassaan vetoomuksessa. Liiton jäsenistö kattaa puolet Kaukoidän federaatiopiirin puunkorjuusta ja 80 prosenttia puunjalostuksesta.

Daleksportlesin mukaan vuonna 2020 alalle jää jäljelle neljäsosa nykyisestä kapasiteetista, henkilöstöstä ja liikevaihdosta. Viidestä suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä kaksi on jo konkurssissa (Asia-Les, Arkaim), Primorsklesprom lähellä sitä, Rimbunan Hijaun tehtaat seisovat ja RFP Groupin taloustilanne on huono.

Kaukoidän federaatiopiiristä on viety puuta tammi-elokuussa 2019 viisi miljoonaa kuutiometriä eli 20 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Koko vuoden 2019 puun vienti voi laskea 35 prosenttia. Metsäteollisuuden toiminnan turvaamiseksi Daleksportles pyytää perumaan vuoden 2020 alussa voimaan tulevat puun vientitullien korotukset ja alentamaan vientitullia 6,5 prosenttiin kaikelle raakapuulle. Kaukoidän puulajien vientitullin on määrä nousta 1.1.2020 alkaen 60 prosenttiin ja 1.1.2024 alkaen 80 prosenttiin. Poikkeuksena on puunjalostusyrityksille myönnettävä neljän miljoonan kuutiometrin vientikiintiö, jonka alainen tulli on nyt 6,5 prosenttia.

Eri tahojen arvioita Kommersantille:

  • Metsävaroja on siirretty erilaisin tekosyin sellutehdasprojektin tarpeisiin, mutta suunniteltua Amurskin sellutehdasta ei tulla rakentamaan kiinalaisten ja kotimaisten investoijien vetäydyttyä hankkeesta, toteaa Daleksportlesin johtaja Aleksander Sidorenko. Daleksportles ehdottaa palauttamaan metsävarat toimiville yrityksille, alentamaan puun vientitulleja sekä velvoittamaan yritykset puunjalostuskapasiteetin käyttöön. Puu, jolle ei ole kysyntää, voitaisiin viedä ulkomaille puupörssin kautta.
  • Primorsklespromin johtaja Viktor Doroshenko vahvistaa, että tilanne on kriittinen. Yritys on ansassa, toisaalla nousevat puun vientitullit ja toisaalla japanilainen investoija, jonka ei anneta ostaa osake-enemmistöä ja investoida yritykseen. Yrityksen on vähennettävä henkilöstöä.
  • RFP Groupin johtaja Dmitri Valtfogel toteaa, että valtion strategia kasvattaa kotimaan puunjalostusta ja nostaa raakapuun vientitulleja on itsestään selvä, mutta kriisitilannetta ei voi kieltää. USAn ja Kiinan kauppasodan seurauksena tärkeimpien metsätuotteiden hinnat ovat laskeneet Aasian markkinoilla 20-30 prosenttia. Kaukoidässä olosuhteet ovat heikommat kuin muilla Venäjän alueilla, koska metsät ovat rakenteeltaan harvempia ja metsäteitä on vähemmän. Lisäksi alueelta puuttuu selluteollisuus, joten kuitupuu ja puuteollisuuden sivuvirrat jäävät myymättä.
  • WhatWoodin konsultti Marina Zotova vahvistaa, että Kaukoidän puunvienti on romahtanut tänä vuonna, eikä puunjalostus ole kasvanut. Vientitullien laskeminen ei kuitenkaan ratkaise puunjalostukseen liittyviä ongelmia.

Kommersantin mukaan talouskehitysministeriö ja Antimonopolivirasto ovat jo ilmoittaneet, että Kaukoidän puunvientikiintiöitä ja vientitulleja on mahdollista muuttaa. Kysymyksestä vastaa kuitenkin teollisuus- ja kauppaministeriö, joka kannattaa vientitullien korotuksia. Kaukoidän puunjalostus on kasvanut, mutta edelleen 42 prosenttia korjatusta puusta viedään ulkomaille jalostamattomana, toteaa varaministeri Viktor Jevtuhov. Koska puunjalostus ei voi kehittyä hetkessä, on ministeriössä valmisteltu vientitullien poistamista kuitupuulta, jolle ei tällä hetkellä ole jalostuskapasiteettia Kaukoidässä.

Lähde: Kommersant, Russian Timber Journal 11-2019

 

Aikaisemmin aiheeseen liittyen:

13.9.2019 Havupuun vientiä koskevia säädöksiä
31.10.2016 Kiinalaiset vahvistavat rooliaan Siperian ja Kaukoidän metsäteollisuudessa
21.4.2016 Kiinalaisinvestoinnit Venäjän selluntuotantoon
26.5.2014 Valutec sai suurtilauksen Venäjältä
16.8.2012 Laihoja metsäteollisuusinvestointeja