Metsätalouden kehittäminen oli yksi syyskuun 2016 alussa pidetyn Kaukoidän talousfoorumin teemoista. Tilaisuudessa esiintyneen federaation metsätalousviraston johtajan Ivan Valentikin mukaan Kaukoidässä olisi potentiaalia 100 miljoonan kuution vuotuisiin hakkuisiin nykyisen 20 miljoonan kuution asemesta. VEBkehityspankki haluaa muodostaa alueelle metsätalousklusterin rahoittamistaan metsäteollisuuden hankkeista ja rakennuttaa jopa sellu- ja paperitehtaan. Usean ministeriön yhteistyönä kehitetään nyt mekanismia, jolla alueen metsäteollisuuteen investoivat yritykset voivat saada metsänvuokrasopimuksia ilman huutokauppamenettelyä. Myös ns. prioriteetti-investointien vähimmäisarvoa halutaan laskea Kaukoidän osalta.

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (27.8.–8.9.2016), Metsätalousvirasto