Kauppalehden mukaan suomalainen metsäteollisuus on saamassa vankan tukijan raakapuun tuontia Venäjältä koskevassa kiistassaan. Venäjän pääsystä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi neuvotteleva EU-komissio kertoo tukevansa kiistassa Suomea.

Suomalaisten yritysten raakapuun tuonti on takkuillut kesäkuun alusta lähtien seurauksena Venäjän käyttöönottamista uusista tullimääräyksistä.

Ensimmäinen puuntuontiin vaikuttava määräys oli havupuun vientitullin korotus 2,5 eurosta neljään euroon kesäkuun alussa. Tämä merkitsee Metsäteollisuus ry:n mukaan puuta tuovalle teollisuudelle vuoden 2005 tuontimäärillä noin 15 – 20 miljoonan euron lisälaskua.

Samassa yhteydessä Venäjä otti käyttöön asetuksen havupuun läpimittaluokitteluksi. Uusi asetus jakaa tukit puun latvaläpimitan mukaan kolmeen ja kuidut kahteen luokkaan. Lajittelu aiheuttaisi valtavasti lisätyötä, eikä se siksi ole käytännössä toteutettavissa. Tämä on johtanut puun tuonnin takkuiluun, kun lasteja on pysäytetty rajalle.

Metsäteollisuus ry:n johtaja Hannu Valtanen ilmoitti viime viikolla puun tuontimäärien pudonneen kesäkuun alkupäivinä arviolta puoleen tavanomaisista määristä. Osastopäällikkö Anneli Kotosen mukaan tällä hetkellä ehkä 60-70 prosenttia puutavara-eristä pääsee rajan yli, kertoo Kauppalehti.

Kiistaa on käsitelty Suomen lehdistössä viime päivinä laajasti. Alla muutamia poimintoja:

EU-komissio tukee Suomea raakapuun tuontikiistassa

Venäjän pääsystä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi neuvotteleva EU-komissio tukee Suomea kiistassa. EU:n kauppakomissaarin Peter Mandelsonin tiedottajan Peter Powerin mukaan Komission on tietoinen vientitullin noususta toukokuun lopussa.

– Korotus näyttäisi olevan vastoin WTO-neuvottelujen yleistä käytäntöä, jossa kandidaattimaan odotetaan pidättäytyvän uusista rajoituksista.” Power kommentoi.

EU ja Venäjä pääsivät keskinäiseen sopuun maan liittymisehdoista jo pari vuotta sitten. Ulkomaankauppaministeri Paula Lehtomäen mukaan tullitasojen korotukset ”eivät ole niiden sitoumusten mukaisia, joita Venäjä on neuvotteluissa tehnyt”. Muodollisesti sitoumukset eivät kuitenkaan sido Venäjää ennen kuin vasta WTO:n jäsenenä.

EU-komissio voisi halutessaan nostaa tukkien läpimittamääräykset neuvotteluihin mahdollisena kaupan teknisenä esteenä. Tiettävästi Suomi ei ole tätä EU:lle ehdottanut. EU-komission mukaan yhteispeli suomalaisten virkamiesten kanssa toimii myös uusimpien määräysten kohdalla.

– Olemme läheisessä yhteydessä suomalaisten ja muiden jäsenmaiden kanssa, joita Venäjän viimeisimmät toimet voisivat koskettaa, komission Power sanoo.

Lähde: Kauppalehti online 15.6.2006

Kiistalla vaikutuksia molemmin puolin rajaa

Suomen metsäteollisuus toi viime vuonna yli neljäsosan tarvitsemastaan puusta ulkomailta, josta neljä viidesosaa Venäjältä. Pitkittyessään kiistalla voi olla vakavia seurauksia. Puuongelmaa pahentaa suomalaisten metsänomistajien alkuvuoden haluttomuus myydä puuta kotimaassa.

Tuontipuukiista ei kuitenkaan vaikeuta ainoastaan suomalaisten puuta tuovien yritysten toimintaa, vaan sillä on vaikutuksia myös venäläisiin korjuuyrityksiin. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen mukaan merkittäviä tappioita on odotettavissa myös Luoteis-Venäjän puunkorjuuteollisuudelle.

Metsäteollisuus ry:n johtaja Hannu Valtanen arvioi, että tullimääräykset koettelevat kaikkein ankarimmin Venäjän omia puun vientiyhtiöitä. Niille Venäjän tullimääräykset merkitsevät kuoliniskua.

– Vientitullin korotus on ollut tiedossa jo aiemmin, mutta lajittelukysymys on nyt osoittautunut kaupan teknisenä esteenä vielä hankalammaksi, kommentoi Lehtomäki.

Lähteet: Savon sanomat 8.6.2006 ja Maaseudun tulevaisuus 9.6.2006

Raja-asemien vaatimuksissa vaihtelua

Itäisen tullipiirin päällikön Tommi Kivilaakson mukaan havupuun lajittelua läpimittaluokkiin vaaditaan Vaalimaalla, Vartiuksella, Imatralla ja Niiralassa. Sen sijaan Vainikkalan ja Nuijamaan ylityspaikoilla lajittelua ei ole tähän mennessä vaadittu.

Kivilaakson mukaan lajitteluvaatimukselle ei ole tällä hetkellä perusteita, koska Venäjältä vietävästä havupuusta maksetaan tasatulli, eikä läpimitan mukaan eriteltyjä tullimaksuja ole vielä määrätty. Hän ei kuitenkaan usko, että määräystä puutavaran lajittelusta kumottaisiin, vaan pikemminkin Venäjä vetää kaikki raja-asemat ruotuun ennemmin tai myöhemmin.

Lähde: Maaseudun tulevaisuus 9.6.2006

Metsäteollisuus ry:n johtajan Hannu Valtasen mukaan hässäkkä raja-asemilla johtuu siitä, että Venäjän tulliasemille ei ole annettu ohjeita, onko puita lajiteltava nimikkeiden mukaan vai ei. Kukin tulkitsee määräyksiä tavallaan.

Lähde: Helsingin sanomat 8.6.2006